Saturday, October 4, 2008

10 Avatars of Lord Vishnu

MASTYA AVATAR Lord Vishnu in a fish form.
KURMA AVATAR Lord Vishnu as a tortoise.
VARAHA AVATAR Lord Vishnu as a boar.
NARASIMHA AVATAR Lord Vishnu as Narasimha.
VAMANA AVATAR Lord Vishnu as Vamana.
PARASURAM AVATAR Lord Vishnu as Parasurama.
RAMA AVATAR Lord Vishnu as Rama.
KRISHNA AVATAR Lord Vishnu as Sri Krishna.
BUDDHA AVATAR Lord Vishnu as Buddha.
KALKI AVATAR Lord Vishnu as Kalki.